Služby pre zamestnávateľov

Našim firemným zákazníkom ponúkame komplexné, inovatívne a spoľahlivé personálne riešenia, ktoré zahŕňajú všetky úkony od analýzy a vyhodnotenie vašich požiadaviek, vyhľadanie vhodných kandidátov, výber a následné pridelenie zamestnancov.


Personálny leasing


Čo je Personálny leasing?

Personálny leasing alebo dočasné prideľovanie zamestnancov predstavuje formu zamestnaneckého vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou, ale pracuje pre tzv. užívateľského zamestnávateľa. V Európe je personálny leasing veľmi známou a často využívanou formou zamestnávania pracovníkov.

Čo pre Vás zabezpečujeme?

 • Na základe Vášho dopytu hľadáme, vyberáme a realizujeme pracovné pohovory s uchádzačmi
 • preberáme kompletnú mzdovú a personálnu agendu za nami sprostredkovaných zamestnancov
 • Zabezpečujeme pre Vás obsadenie pozícií požadovaným množstvom pracovných síl
 • Riešime každodennú operatívu
 • Riešime vaše požiadavky a požiadavky zamestnancov

Aké výhody Vám Personálny leasing prináša?

 • Platíte iba za skutočne vykonanú prácu
 • Dokážete flexibilne riešiť dočasný nedostatok pracovnej sily
 • Odbremeníte sa od rozsiahlej mzdovej a personálnej agendy spojenej s každým zamestnancom
 • Výrazne ušetríte na nákladoch spojených s mzdovou a personálnou agendou, prijímaním a prepúšťaním zamestnancov a pod.

Recruiting – nábor zamestnancov


Čo je Recruiting?

Recruiting alebo nábor zamestnancov je balík činností, ktoré súvisia s vyhľadávaním a výberom vhodných kandidátov na rôzne pozície.

Čo pre Vás zabezpečujeme?

 • Spoločná analýza a definícia pracovného miesta
 • Vyhľadávanie vhodných kandidátov podľa žiadaného profilu
 • Realizácia pohovorov – nábor a výber (v prípade požiadavky aj osobnostný profil uchádzačov)
 • Analýza zrealizovaných pohovorov
 • Finálne obsadenie pozície

Aké výhody Vám Recruiting prináša?

 • Šetrenie času a nákladov súvisiacich s výberom a náborom zamestnancov
 • Platbu požadujeme iba v prípade úspešného výberu

Zabezpečenie zamestnancov z Ukrajiny


V súčasnej dobe sa veľmi populárnym, zároveň však aj nevyhnutným spôsobom obsadzovania pracovných miest stáva zamestnávanie cudzincov. Aj v tejto oblasti Vám dokážeme byť nápomocní a zabezpečiť pre Vás ľudí z Ukrajiny.

Čo pre Vás zabezpečíme?

 • Marketingové a náborové aktivity
 • Výber vhodných kandidátov
 • Úplné zastrešenie a realizácia náboru ľudí z Ukrajiny (po dohode aj z iných krajín)
 • Vybavenie všetkých povolení a iných náležitostí pre legálny vstup zamestnancov do EU a ich legálne zamestnávanie
 • Zabezpečenie potrebnej logistiky
 • Personálna a mzdová agenda
 • Starostlivosť o zamestnancov

Outsourcing


Čo je Outsourcing?

Outsourcing znamená zabezpečenie pracovnej sily z vonkajších zdrojov. Jedná sa o nákup a využívanie externých zdrojov, čím sa doplnia alebo úplne nahradia funkcie, ktoré boli pred tým zabezpečované vo vnútri podniku.

Čo pre Vás zabezpečujeme?

   • Outsourcing kvalitných zamestnancov na vami vybrané pozície a podľa Vašich požiadaviek
   • Kompletná mzdová, personálna agenda zamestnanca, vrátane prihlasovania/odhlasovania do/z štátnych inštitúcií

Aké výhody Vám Outsourcing prináša?

  • Zníženie mzdových a režijných nákladov
  • Zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov na dané pozície a oddelenia