Stravné

Stravovanie zamestnancov je ďalšou z tém, ktoré rieši zákonník práce (v časti VII, konkrétne v paragrafe 152). Zákonník práce stravovanie zamestnancov zaraďuje medzi základné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a ukladá povinnosť každému zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu dlhšie ako 4 hodiny, zabezpečovať stravovanie.