Ako správne napísať životopis?

Možno si to celkom neuvedomujete, ale Váš životopis, jeho štruktúra a uvedené údaje o Vás dokážu veľmi veľa vypovedať. Každý životopis by mal byť správne štruktúrovaný, prehľadný a mal by obsahovať dôležité údaje, ktoré Vás potenciálny zamestnávateľ hľadá.

Vedeli ste, že viac ako 50 % životopisov je diskvalifikovaných kvôli nízkej kvalite hneď na začiatku výberového procesu? Nasledujúce riadky vám ponúknu prehľad jednotlivých častí správne napísaného životopisu a ich obsahu.

A) Osobné údaje

 • Meno, priezvisko, titul
 • Telefonický kontakt (najlepšie uviesť všetky kontakty)
 • E-mail
 • Dátum narodenia (prípadne rodné číslo)

B) Vzdelanie

Kompletný prehľad Vášho doterajšieho vzdelania (od základnej školy až po najvyššie dosiahnuté vzdelanie). V prípade ak v súčasnej dobe študujete, uveďte aj túto skutočnosť. Odporúčame začať od najvyššieho dosiahnutého vzdelania.

C) Pracovné skúsenosti

Kompletný prehľad Vašich pracovných skúseností. Odporúčame uviesť názov zamestnávateľa, stručný popis pracovnej činnosti, časové trvanie jednotlivých zamestnaní. Vaše pracovné skúsenosti, podobne ako vzdelanie uvádzajte od posledného pracovného pomeru.

D) Jazyky

V tejto sekcii uveďte znalosť cudzích jazykov – nezabudnite uviesť všetky cudzie jazyky a úroveň, na ktorej ich ovládate (v prípade rozšíreného životopisu uveďte zvlášť úroveň ovládania čítania, písania, rozprávania, počúvania)

E) Osobné schopnosti

V tejto časti odporúčame uviesť informácie týkajúce sa ďalších schopností:

 • Počítačové zručnosti
 • Ekonimické znalosti
 • Znalosť strojopisu
 • Sociálne zručnosti a kompetencie
 • Vodičský preukaz – či ste držiteľom vodičského preukazu a akej skupiny

F) Ostatné

V tejto časti odporúčame uviesť ďalšie pre zamestnávateľa dôležité informácie

 • Certifikáty, ktoré vlastníte
 • Školenia alebo skúšky, ktoré ste absolvovali
 • Uviesť vaše záujmy, prípadne ďalšie aktivity
 • Prípadné ďalšie dôležité informácie

G) Miesto, dátum a podpis

Odporúčame, aby Váš životopis bol vždy aktuálny!

V prípade, ak je to možné, uveďte do Vášho životopisu aj kontaktné informácie na osoby, ktoré môžu o Vás podať referencie, ak sa o to Váš potenciálny nový zamestnávateľ zaujíma.